laugh - cry

منوی دسته ای
صفحات جانبی

تبلیغات
تبلیغات شما

.:: آخرین مطالب ::.
عنوان تاریخ
طنز رو حوضی جمعه 19 مهر 1392
بخند بخند بخند جمعه 19 مهر 1392
پ ن پ جمعه 19 مهر 1392
امتحان رانندگی جمعه 19 مهر 1392
ترجمه اصطلاحات مدرسه... جمعه 12 مهر 1392
آدمای تو مخی... جمعه 12 مهر 1392
یخچال... جمعه 12 مهر 1392
قوانین (طنز) سه شنبه 2 مهر 1392
وقت است... چهارشنبه 27 شهریور 1392
دخترا چند نوع داداش دارند؟ پنجشنبه 14 شهریور 1392
با جنبه ها پنجشنبه 14 شهریور 1392
بیغام گیر شعرا پنجشنبه 14 شهریور 1392
خدایا پنجشنبه 14 شهریور 1392
فال جمعه 11 مرداد 1392
حافظ (طنز) جمعه 11 مرداد 1392

ضرب المثل (طنز)

12:07 ب.ظ - چهارشنبه 22 خرداد 1392

ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ های به روز شده و خنده دارﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ، ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ - ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ - ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻭﻧﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ:

 

ﺑﯿﻔﺴﺘﺮﺍﮔﺎﻧﻮﻓﻪ ﺧﺎﻟﺘﻪ، ﺑﺨﻮﺭﯼ ﭘﺎﺗﻪ ﻧﺨﻮﺭﯼ ﭘﺎﺗﻪ!


ﻣﻮﺵ ﺗﻮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻧﻤﯽ ﺭﻓﺖ ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻣﺒﺶ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ!


موش تو سوراخ نمی رفت ، سقفش چکه می کرد!!


ﺁﺏ ﺩﺭ "ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﮐﻦ" ﻭ ﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺒﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﻢ!


آب در کوزه و ما تشنه لبان به دنبال پپسی کولا می گردیم


ﺁﺏ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮﻩ، ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ "ﻫﻮﯼ ﻣﺘﺎﻝ" ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ!!!

ﭘﺮﺍﺩﻭ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﺩﻭﻻ ﺩﻭﻻ ﻧﻤﯿﺸﻪ!


ﻧﺎﺑﺮﺩﻩ ﺭﻧﺞ ﮔﻨﺞ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ - ﻣﺰﺩ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺎﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻪ ﮐﻼﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ


"ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﺖ" ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﻫﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ!


ﺍﺳﮑﺎﻧﯿﺎ(scania) ﺑﯿﺎﺭ ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﺭ ﮐﻦ!


ﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﺯ ﻗﻮﺭﻩ، ﻟﻮﭖ ﻟﻮﭖ ﺳﺎﺯﯼ!


ﭘﺎﺗﻮ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﮐﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯﺗﺮ ﻧﮑﻦ!


ﻫﺮﯼ ﭘﺎﺗﺮ ﺁﺧﺮﺵ ﺧﻮﺷﻪ!


ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺑﻨﺪ ﮐﯿﻔﺘﻢ، ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻓﯿﻘﺘﻢ!


ﮔﯿﺮﻡ ﭘﺎﭘﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﻓﺎﺿﻞ - ﺍﺯ ﻓﻀﻞ ﭘﺎﭘﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ


ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﺍﻭﺭﺍﻧﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ!


ﺍﺩﮐﻠﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﻮﯾﺪ - ﻧﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﮕﻮﯾﺪ


ﺑﺰﮎ ﻧﻤﯿﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﺭ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﻣﯿﺎﺩ!


ﯾﺎ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯼ ﯾﺎ ﺭُﻣﯿﻪ ﺭُﻣﯽ (AS Rom)


ﺳﺮﺵ ﺑﻮﯼ ﭘﯿﺘﺰﺍﯼ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﻣﯿﺪﻩ!!!


ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺳﻬﺮﺍﺏ!


چرا عاقل کند کاری که باز آید به کنعان غم مخور


چرا عاقل کند کاری...


گر صبر کنی وانگهی دریا شود


کوه به کوه میرسه ولی اس ام اس به آدم نمیرسه


کوه به کوه نمی رسیده ، بین شون تله کابین می ذارن.


دیگ به دیگ میگه تشتک


ﻣﺎﮐﺮﻭ ﻭﯾﻮ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮﻭ ﻭﯾﻮ ﻣﯽ ﮔﻪ ﺭﻭﺕ ﺳﯿﺎﻩ!


دیگ به دیگ میگه : ته دیگ داری!؟؟


دیگ به دیگ می گه قابلمه!!!


تو نیکی کن و در دجله انداز           خودم شیرجه میرم درش میارم


فلفل نبین چه ریزه                     بریز تو آب گوشت وانگهی دریا شود


زگهواره تا گورحسش نبود


زگهواره تا گور پارتی بجویی!!!


چه خوش گفت رستم به اسفندیار که اس ام اس جدید داری بده بیاد!!


شلوار مرد دو تا بشه آش یا شور میشه یا بی نمک.


سنگ مفت ، شیشه همسایه مفت!!


آب که از سرگذشت ، چه یک وجب چه مش رجب!!اگه نخوردیم نان گندم ، برای این بوده که نانوایی بسته بوده!!
« اگر شما هم از این ضرب المثل ها دارید بگید تا ضمیمه کنم »
برچسب ها: ضرب المثل (طنز) ، ضرب امثل به روز شده ، ته خنده ، مطلب جالب ،

اسم شما چه رنگی است؟!

12:58 ب.ظ - یکشنبه 19 خرداد 1392

جالب و شگفت انگیز : اسم شما چه رنگی است؟!

به گفته ی روانشناسان همه ما به نحوی تحت تاثیر رنگها هستیم و به عبارت دیگر ( خود ) واقعی مان را با این رنگها نشان می دهیم. برای اسم هر فرد رنگ مخصوصی وجود دارد. که می*تواند بر زندگی او تاثیر بگذارد.جالب است نه؟! اینکه شما بدانید برای اسمتان رنگ مخصوصی وجود دارد و می*توانید راز شخصیتی خود را از لا به لای آن دریابید! باید بسیار جالب و هیجان انگیز باشد.پس به موارد زیر به ترتیب ذکر شده کاملا توجه کنید:

رنگهای هماهنگ با ارقام و حروف عبارتند از :

قرمز: 1 ش ج س الف
نارنجی:*2 ت ث ک ب
زرد: 3 ی ل ص ض
سبز: *4 و م د ژ
آبی: 5 چ ن ط ظ
نیلی: 6 ح خ ف -
بنفش: 7 ع پ غ -
صورتی: 8 ز ق ه -
طلایی: 9 ر ذ گ -

برای اینکه با چگونگی موضوع آشنا شوید یک مثال می*آوریم بدین شکل که اسم و فامیل خودرا روی برگه کاغذی می*نویسید و بر اساس حروف و اعداد ذکر شده برای هر کدام،به رنگ مربوطه دست پیدا می*کنید.
مثال : لیلا جلالی
ل3 ی3 ل3 الف1 ج1 ل3 الف1 ل3 ی3
سپس اعداد را با هم جمع می*کنیم:
21=3+3+1+3+1+1+3+3+3
باز هم دو عدد را با هم جمع می*کنیم:
3=1+2 عدد 3 مربوط به رنگ زرد است.
حال میتوانید مشخصات خود را بخوانید.

صورتی
دارای قدرت جسمی بالایی هستید بخاطر اراده ی بالایی که دارید میتوانید رویاهایتان را به راحتی به واقعیت تبدیل کنید. با مسئولیت ها به راحتی کنار می*آیید و می*توانید دیگران را در حل مشکلاتشان راهنمایی کنید.از نظر عاطفی فردی قوی و عمیق هستید.صمیمیت بیش از اندازه با دیگران سخت است.

قرمز
بسیار جاه طلب بوده و گاهی برای رسیدن به اهداف خود ممکن است از دیگران هم مایه بگذارید. قرمز رنگ حیات و جسارت است.همیشه تلاش دارید که آشکارا به فعالیت بپردازید و مورد توجه قرار بگیرید.بسیار خونگرم هستید و بسادگی تحریک می*شوید. ممکن است در اوج شادی نیز ناگهان و با کوچکترین بهانه ای اخمهایتان در هم رفته و به لاک خود فرو بروید.باید سعی کنید که از انرژی فوق العاده تان در جهت مثبت استفاده کنید.

زرد
بسیار تیز هوش هستید.شخصیتی بسیار خوش بین و فعال دارید. هرگز در ابراز آنچه می*خواهید بر زبان بیاورید کم نمی آورید.بخاطر زنده دلی ابتکار و مستعد بودنتان در بر قراری ارتباطی خوب با دیگران همیشه دور و برتان پر از دوستان مختلف خواهد بود.با وجودی که روحیه ی بسیار شادی دارید هرگز احساس رضایت نخواهید کرد مگر اینکه شادیهایتان را با دیگران تقسیم کنید.تنها ایرادی که ممکن است داشته باشید قدرت تخیل و تجسم بیش از اندازه تان است که گاهی شمارا در خود غرق می کند!اگر نتوانید انرژی و توانتان را در مسیر درستی هدایت کنید در آخرخواهید دید بیشتر کارهایی که با هدفی مشخص شروع کرده اید ناتمام مانده اند.

طلایی
در هر چیزی فقط حد بالای آن می تواند رضایت خاطر شمارا بر آورده کند. از طرف دیگر رفتار و کلامتان چنان جذابیتی دارد که به ندرت ممکن است کسی با شما آشنا شود ولی شیفته تان نشود. دانش و آگاهی شما نسبت به زندگی غیر قابل توصیف است. به هر چیزی با خوش بینی زیاد نگاه می کنید. می توانید معلم خوبی باشید و تمام تجربیاتتان را به دیگران نیز انتقال دهید.شرایط منفی را می توانید به بهترین موقعیت ها تبدیل کنید.

نیلی
زندگی شما بیشتر به زندگی عارفان شباهت دارد. با عشق و علاقه ای که به پاکی و زیبایی های دنیا دارید می*توانید توان و شادی فوق العاده ای به افراد افسرده ببخشید .علاوه بر روحیه و شخصیت نوع دوست و انسان پروری که دارید ازیک حس ششم بسیار قوی برخوردارید که از این طریق نیز می*توانید براحتی از مشکلات مردم با خبر شوید.

سبز
برای شما خیلی مهم است که برنامه روزانه داشته باشید.نظم و انضباط برایتان اهمیت زیادی دارد.بندرت ممکن است زنگیتان آشفته و بی هدف باشد. دیگران اغلب برای گرفتن راهنماییهای جدی نزد شما می*آیند.برای حل مشکلات دیگران بشدت حرص می*خورید.تکامل شخصیتی برایتان بسیار حائض اهمیت است و برای وسعت بخشیدن به دانش خود هرگز از آموختن دست بر نمی*دارید. ترجیح می*دهید بجای از شاخه ای به شاخه ی دیگر پریدن روی هدف ثابتی به فعالیت بپردازید.

بنفش
عاشق کند و کاو و جستجو در عمق هر پدیده هستید و شاید هم به همین دلیل عشق به علوم ماوراء الطبیعه در شما به حد کافی رشد کرده است.این باعث شده به رشته هایی چون فلسفه روی آورید هیچ اتفاقی را به راحتی قبول نمی*کنید. مگر آنکه خودتان آنرا شخصا تجربه کرده باشید .برای حل مشکلات نیز راه حل را در درون خود می جویید. عاشق تنهایی هستید و هماهنگ شدن با دیگران کمی برایتان مشکل است.

آبی
به احتمال قوی دیگران شما را شخصی بدون تعارف و غیر تشریفاتی می*دانند و شاید هم به همین دلیل برایشان جالب توجه هستید.آزادی برایتان ارزش زیادی دارد و هرگز نمی*توانید در محیطی کار کنید که به شما تحکم شود و یا زیر نظر قرار دارید. اگر این همه دنبال تنوع هستید به این دلیل است که اعتقاد زیادی به حقیقت دارید وبرای همین زندگی با تمام مشکلات و سختی هایش برای شما ارزشی فوق العاده دارد.

نارنجی
شوخ طبعی و بذله گویی بخصوصی را که به ارث برده اید باعث شده محبوب دیگران باشید.دیگران از بودن با شما لذت برده و انرژی مثبت میگیرند.سعی می*کنید همیشه لیوان را از نیمه پر آن ببینید و با بذله گویی خاص خود محیط را برای انجام کاری مثبت فراهم سازید. آماده کمک به دیگران هستید . رنگین کمان زندگی تان را دوست دارید تا زندگی را برای دیگران نیز زیباتر نمایید.

برچسب ها: مطلب جالب ، شگفت انگیز ، اسم و رنگ ها ،
جستجو
نظر سنجی

نظرتون راجب وبلاگ من؟؟؟!!!


آمار بازدید
  خوش آمدید


نویسندگان:

آمار بازدید
  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

وضعیت وبلاگ :
  • تعداد کل مطالب :
  • رنک گوگل :
  • آی پی شما :

آخرین بروزرسانی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic